Connectant mons
OXFAM

EDUCAR PER A UNA CIUTADANIA GLOBAL

El projecte Connectant mons forma part del programa educatiu d’Oxfam Intermón, que té per objectiu impulsar la implementació de l’Educació per a la ciutadania global a les aules.

Per tant, la Ciutadania global és una perspectiva educativa que impulsa un nou model de ciutadania compromesa activament en la consecució d’un món més equitatiu i sostenible, apostant pel respecte i la valoració de la diversitat, la defensa del medi ambient, el consum responsable i el respecte als drets humans individuals i socials.

Actualment, aquest corrent educatiu s’emmarca dins l’agenda mundial gràcies als Objectius de Desenvolupament Sostenible, en concret en la meta 4.7. Desenvolupament sostenible i ciutadania mundial, que fa referència a les finalitats socials, humanístiques i morals de l’educació.

Segons la UNESCO, d’aquí al 2030 caldrà “assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible”.

Seguint la mateixa línia, l’any passat l’OCDE va incorporar a l’Informe PISA (Programa Internacional d’Avaluació d’Estudiants) la competència global, que busca avaluar la capacitat d’una persona per enfrontar-se a problemes i situacions globals, locals o interconnectades, interactuant amb respecte, dignitat i responsabilitat i buscant la sostenibilitat i el benestar.

Per afavorir l’impuls d’aquesta competència global, Connectant mons s’articula dins el marc de l’Educació per a la ciutadania global, que caracteritza les ciutadanes i els ciutadans per:

  • Ser conscients de la gran amplitud dels reptes del món actual.
  • Reconèixer-se a si mateixos i als altres com a subjectes amb dignitat, amb obligacions per complir i drets que es poden exigir, i amb poder per aconseguir canvis.
  • Responsabilitzar-se de les seves actuacions, i indignar-se davant les injustícies i davant qualsevol vulneració dels Drets Humans.
  • Respectar i valorar l’equitat de gènere, la diversitat i les múltiples pertinences identitàries de les persones i dels pobles com a font d’enriquiment humà.
  • Mostrar interès a conèixer, analitzar críticament i difondre el funcionament del món en l’àmbit econòmic, polític, social, cultural, tecnològic i ambiental.
  • Participar i comprometre’s amb la comunitat en els diversos àmbits, des dels locals fins als més globals, per tal de respondre als reptes i aconseguir un món més equitatiu i sostenible.
  • Contribuir en la creació d’una ciutadania activa, que combat la desigualtat mitjançant la cerca de la redistribució del poder, de les oportunitats i dels recursos.

Per saber-ne més: Oxfam Intermón

Kaidara
Red de educadores

Segueix-nos