Connectant mons
OXFAM

Edició 2019-2020
Get in the loop: per un futur en equilibri

El repte de la humanitat per al segle XXI consisteix a erradicar la pobresa i assolir la prosperitat per a tothom amb els recursos naturals del planeta, que són limitats.

Les profundes desigualtats en matèria d’ingressos, gènere i poder fan que milions d’éssers humans visquin en la pobresa i l’exclusió, i discriminats econòmicament i socialment. Gairebé 900 milions de persones passen fam; 1.400 milions viuen amb menys d’1,25 dòlars al dia, i 2.700 milions no disposen d’instal•lacions per cuinar en condicions higièniques.

Assolir un desenvolupament sostenible significa garantir que totes les persones tinguin els recursos que necessiten –aliments, aigua, atenció sanitària i energia– per tal que els seus drets humans siguin efectius. També significa garantir que el consum de recursos naturals no provoqui tensions en els processos vitals del sistema terrestre –generant el canvi climàtic o la pèrdua de biodiversitat, per exemple– fins al punt que la Terra surti del seu període estable, conegut com holocè, que ha estat tan beneficiós per a la humanitat al llarg dels darrers 10.000 anys.

Aconseguir que visquem en aquest espai segur i just per a la humanitat és un repte complex, atès que els límits socials (com la fam, la desigualtat o la manca de salut) i els límits planetaris mediambientals (com el canvi climàtic o la pèrdua de diversitat) són interdependents. La tensió ambiental pot agreujar la pobresa i viceversa. Per això, necessitem unes polítiques ben dissenyades i uns nous hàbits de consum i de producció per assolir un desenvolupament sostenible i inclusiu.


info


En aquesta edició de Connectant mons ens plantegem els objectius següents:

1
Repensar críticament el concepte de creixement i desenvolupament d’acord amb els principis de sostenibilitat ambiental i justícia social.
2
Conèixer i analitzar les causes i les conseqüències del model de producció i consum actual per comprendre’n els efectes insostenibles sobre la vida de les persones i del planeta.
3
Plantejar models alternatius de desenvolupament econòmic més respectuosos amb la vida de les persones i del planeta a partir del coneixement de propostes alternatives ja existents.
4
Fomentar accions i conductes transformadores, individuals i col•lectives, que impliquin la generació de noves propostes per a un desenvolupament social i econòmic més just i sostenible.

Objectius

 1. Repensar la idea de benestar d’acord amb els principis de sostenibilitat i justícia social.
 2. Conèixer les causes i les conseqüències del model de vida actual a partir de l’anàlisi dels nostres hàbits quotidians de consum, per comprendre’n els efectes insostenibles sobre la vida de les persones i del planeta.
 3. Conèixer i reconèixer formes de vida i de consum alternatives més respectuoses amb les persones i el medi ambient.
 4. Fomentar accions individuals i col•lectives en els hàbits de vida quotidiana respectant l’estabilitat social i mediambiental.

Continguts

 1. Concepte de benestar i desenvolupament des de la perspectiva social i mediambiental.
 2. Formes actuals de producció i accés a quatre ítems bàsics per al benestar i la sostenibilitat: aigua, energia, aliments i riquesa.
 3. Relació entre hàbits de consum dels quatre ítems i les conseqüències ambientals i socials que tenen.
 4. Consum responsable: formes i alternatives (producció respectuosa amb el medi ambient, salari just, equitat de gènere, no explotació infantil, etc.).
 5. Propostes i iniciatives individuals i col•lectives que promouen el benestar de manera sostenible en l’àmbit domèstic, local i global.

Objectius

 1. Repensar el concepte de creixement i desenvolupament d’acord amb els principis de sostenibilitat ambiental i justícia social.
 2. Entendre les conseqüències sobre la societat i el medi ambient a partir de l’anàlisi crítica del model de producció, de consum i d’accés a recursos bàsics en l’actualitat.
 3. Conèixer i reconèixer hàbits i formes de vida i de consum alternatius més respectuosos amb les persones i el medi ambient a nivell micro i macro.
 4. Fomentar la generació d’alternatives i propostes d’acció en l’àmbit individual i col•lectiu per un canvi en les nostres formes de vida que permetin un desenvolupament sostenible a nivell social i mediambiental.

Continguts

 1. Anàlisi del concepte de desenvolupament i límits del creixement econòmic des de la perspectiva social i mediambiental.
 2. Acostament a les lògiques actuals de producció, distribució i consum de quatre ítems bàsics per al benestar i la sostenibilitat: aigua, energia, aliments i riquesa.
 3. Anàlisi de l’efecte de les dinàmiques actuals de consum des de la perspectiva de la sostenibilitat.
 4. Exemples i recerca sobre formes alternatives de vida, producció i consum més justes i sostenibles.
 5. Propostes i iniciatives individuals i col•lectives que promouen el desenvolupament de manera sostenible en l’àmbit domèstic, local i global.


Mira el calendari d’enguany!


Créditos

Coordinació del projecte:
Clara I. de Madrid, Elisabet Santpere, Sandra M. Tremoleda

Autor:
Edualter

Dinamització web:
Espais Telemàtics

Xarxa d’educadors i educadores per a una ciutadania global:
La comissió de Connectant mons de la Xarxa assessora i dóna seguiment a l’elaboració d’aquesta proposta educativa: Cámara, Pablo Cuenca, Santiago García, Esther Gutiérrez, Teresa Hernández, Flor López, Jordi Riera y Arantza Zubizarreta.

Per a saber mes de la xarxa d'educadors i educadores per a una ciutadania global: www.ciudadaniaglobal.org

Consorci Connectant mons:
Des d’aquest curs 2019-20, Connectant mons es desenvolupa en el marc del Consorci Connectant mons. Aquesta iniciativa, en la qual s’inscriu la proposta educativa, s’emmarca en una estratègia més àmplia de promoció de la ciutadania global impulsada per les organitzacions europees següents: Oxfam Italia (Itàlia), AID Global (Portugal), Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), Espais Telemàtics (Espanya) i Oxfam Intermón (Espanya).


Patrocinadors

Aquesta proposta forma part del projecte “Desenvolupament de la competència global a través del projecte intercultural online Connectant mons” de la convocatòria Erasmus +.

Erasmus+


Segueix-nos