Munduak Elkarlotuz
OXFAM

Edizio 2019-2020
Get In the loop: etorkizuna, orekan

XXI. mendean gizateriaren erronkak dira mundu guztian pobrezia errotik erauztea eta oparotasuna lortzea, planetako baliabideak mugatuak badira ere.

Egun, diru-sarrera, genero eta botere alorrean dauden desberdintasun latzen ondorioz, milioika gizaki pobrezian eta bazterkerian bizi dira, alde sozial eta ekonomikotik diskriminatuta. Ia 900 milioi gizakik nozitzen dute gosea, 1.400 milioi egunean 1,25 dolar baino gutxiagorekin bizi dira, 2.700 milioi pertsonak ez daukate instalazio egokirik janaria modu higienikoan prestatzeko.

Garapen iraunkorrera iristeak esan nahi du gizaki guztientzat beharrezkoak diren baliabideak –elikagaiak, ura, osasun arreta eta energia– edukiko dituztela bermatzea, horien giza eskubideak egiazkoak izango badira. Eta, bestetik, baliabide naturalen kontsumoak lur-sisteman funtsezkoak diren prozesuetan tentsiorik eragingo ez duela bermatzea ere esan nahi du, klima-aldaketa edo biodibertsitate-galerarik, adibidez, ez gertatzeko. Horrelako tentsio edo desorekarik gertatuko balitz, azken 10.000 urteotan gizateriarentzat arras onuragarria izan den Holozeno izeneko garai egonkor honetatik irtengo litzateke Lurra.

Gizadiarentzat justu eta segurua den gune honetan bizitzea erronka konplexua da, elkarren menpekoak direlako muga sozialak (gosea, desberdintasuna, osasun gabezia, etab.) eta ingurune alorreko muga planetarioak (klima-aldaketa edo biodibertsitatearen galera, adibidez). Ingurumen alorreko tentsioak pobrezia larritu egin dezake, eta alderantziz. Horregatik ere, premiazkoak ditugu ongi diseinatutako politikak eta bestelako ekoizpen eta kontsumo-azturak aplikatzea, garapen jasangarri eta inklusiboa erdietsiko badugu.

info


Munduak elkarlotuz proiektuaren edizio honetako helburuak:

1
Hazkuntza eta garapen kontzeptuak kritikoki hausnartzea, ingurumen-iraunkortasunaren eta justizia sozialaren printzipioetan oin harturik.
2
Egungo ekoizpen eta kontsumo-ereduaren kausa eta ondorioak ezagutu eta aztertzea, gizakien eta planetaren bizian dituen eragin jasanezinak ulertzeko.
3
Gizakien eta planetaren biziaren aurrean errespetu handiagoa agertuko duten garapen ekonomikoko eredu alternatiboak planteatzea, lehenagotik egin izan diren proposamenak ezagutzean oin hartuta.
4
Egintza eta jokabide indibidual zein kolektibo eraldatzaileak sustatzea, garapen sozial eta ekonomiko justuago eta jasangarriago bat lortzeko proposamen berriak sortzeko helburuz.

Helburuak

 1. Ongizate kontzeptua hausnartzea, jasangarritasun eta justizia sozialaren printzipioetan oin hartuta.
 2. Gure eguneroko kontsumo-azturetan oinarriturik, egungo bizi-ereduaren kausa eta ondorioak ezagutzea, horiek gizakien eta planetaren bizitzan dituzten eragin jasanezinak ulertzeko.
 3. Pertsonekin eta ingurumenarekin errespetu handiagoa agertuko duten bizi eta kontsumo-eredu alternatiboak ezagutu eta aintzat hartzea.
 4. Eguneroko bizitzako egintza eta jokabide indibidual zein kolektiboak sustatzea, gizarte eta ingurumen alorretako egonkortasuna errespetatuz.

Edukiak

 1. Ongizate eta garapen kontzeptuak, gizarte- eta ingurumen-ikuspegitik
 2. Ongizateak eta iraunkortasunak oinarrizkoak dituzten lau elementu (ura, energia, elikagaiak, aberastasunak) ekoizteko eta eskuratzeko moduak gaur egun.
 3. Lau elementu horiek kontsumitzeko azturen eta horiek, gizarte eta ingurumen alorretan, izan ditzaketen ondorioen arteko lotura.
 4. Ardurazko kontsumoa: formak eta bestelako aukerak (ingurumena errespetatuz ekoiztea, soldata justua, genero parekidetasuna, haurrak ez esplotatzea…)
 5. Etxean, herrian eta planetan, ongizatea era jasangarrian izatea sustatzen duten proposamen indibidual eta kolektiboak.

Helburuak

 1. Hazkuntza eta garapen kontzeptua hausnartzea, ingurumen alorreko jasankortasun eta justizia sozialaren printzipioetan oin harturik.
 2. Gizarteak eta ingurumenak nozitu beharreko ondorioak zein diren ulertzea, egun oinarrizko baliabideak ekoizteko, kontsumitzeko eta eskuratzeko ereduaren azterketa kritikotik abiatuta.
 3. Mikro eta makro mailetan, gizakia eta ingurumena gehiago errespetatuko dituzten bestelako bizi- eta kontsumo-azturak ezagutu eta aintzat hartzea.
 4. Egintza eta jokabide indibidual zein kolektiboak sor daitezen sustatzea, gizarte eta ingurumen alorretako garapen iraunkorra posible bilakatuko duten bizi-modu berriei hel diezaiegun.

Edukiak

 1. Gizarte eta ingurumen ikuspegietatik, garapena eta hazkuntza ekonomikoaren mugak kontzeptuak aztertzea.
 2. Ongizateak eta iraunkortasunak oinarrizkoak dituzten lau elementu (ura, energia, elikagaiak, aberastasunak) gaur ekoizteko eta eskuratzeko moduetara hurreratzea.
 3. Egungo kontsumo-dinamiken eragina aztertzea, iraunkortasunaren ikuspegitik.
 4. Bizitzeko, ekoizteko eta kontsumitzeko beste modu justuago eta jasangarriago batzuk: adibideak eta ikerketa.
 5. Etxean, herrian eta planetan, ongizatea era jasangarrian izatea sustatzen duten proposamen indibidual eta kolektiboak.


Begira ezazu aurtengo egutegira


KREDITUAK

Proiektuaren koordinazioa:
Clara I. de Madrid, Elisabet Santpere, Sandra M. Tremoleda

Autoretza:
Edualter

Webaren dinamizazioa:
Espais Telemàtics

Herritargo Globalerako Hezitzaileen Sarea:
Sareko Munduak elkarlotuz-en batzordeak hezkuntza-proposamen hau gorpuzteaz aholkularitza eta jarraipena ematen du: Alazne Cámara, Pablo Cuenca, Santiago García, Esther Gutiérrez, Teresa Hernández, Flor López, Jordi Riera eta Arantza Zubizarreta.

Herritargo Globalerako Hezitzaileen Sareaz gehiago jakiteko: www.ciudadaniaglobal.org

Munduak elkarlotuz Kontsortzioa:
2019-2020 ikasturte honetatik hasita, Munduak elkarlotuz proiektua Munduak elkarlotuz Kontsortzioaren baitan garatuko da. Hezkuntza-proposamena osagai duen ekimen hori herritargo globala sustatzeko estrategia zabalago batean kokatzen da, hurrengo erakunde europarrek sustaturik: Oxfam Italia (Italia), AID Global (Portugal), Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), Espais Telemàtics (Espainia) eta Oxfam Intermón (Espainia).


Babesleak

Proposamen hau "Gaitasun globalaren garapena Munduak elkarlotuz sareko proiektu interkulturalaren bitartez" proiektuaren osagaia da, Erasmus + deialdi barruan.

Erasmus+


Síguenos