Conectando mundos
OXFAM

Edición 2019-2020
Get In the loop: para un futuro en equilibrio

O desafío da humanidade para o século XXI consiste en erradicar a pobreza e alcanzar a prosperidade para todo o mundo cos limitados recursos naturais do planeta.

As profundas desigualdades en materia de rendas, xénero e poder, fan que millóns de seres humanos vivan na pobreza e na exclusión e discriminados económica e socialmente. Case 900 millóns de persoas padecen fame; 1.400 millóns viven con menos de 1,25 dólares por día e 2.700 millóns non dispoñen de instalacións para cociñar en condicións hixiénicas.

Atinxir un desenvolvemento sustentábel significa garantir que todas as persoas teñan os recursos que necesitan –alimentos, auga, atención sanitaria e enerxía– para que os seus dereitos humanos sexan efectivos. Significa tamén garantir que o consumo de recursos naturais non cause tensións nos procesos vitais do sistema terrestre –xerando a mudanza climática ou a perda de biodiversidade, por exemplo– até tal punto que a Terra saia do seu período estábel, coñecido como Holoceno, que foi tan beneficioso para a Humanidade ao longo dos últimos 10.000 anos.

Conseguir que vivamos neste espazo seguro e xusto para a Humanidade é un desafío complexo, debido a que os límites sociais (como a fame, a desigualdade ou a falta de saúde) e os límites planetarios medioambientais (como a mudanza climática ou a perda de diversidade) son interdependentes. A tensión ambiental pode agravar a pobreza e viceversa. Por este motivo, necesitamos unhas políticas ben deseñadas e uns novos hábitos de consumo e produción para alcanzar un desenvolvemento sustentábel e inclusivo.


info


Na presente edición de Conectando mundos, propómosvos os seguintes obxectivos:

1
Repensar criticamente os conceptos de crecemento e desenvolvemento sobre a base dos principios de sustentabilidade ambiental e de xustiza social
2
Coñecer e analizar as causas e consecuencias do modelo de produción e consumo actual para comprender os seus efectos insustentábeis sobre a vida das persoas e do planeta.
3
Propor modelos alternativos de desenvolvemento económico máis respectuosos coa vida das persoas e do planeta a partir do coñecemento de propostas alternativas xa existentes.
4
Fomentar accións e condutas transformadoras, individuais e colectivas, que impliquen a xeración de novas propostas para un desenvolvemento social e económico máis xusto e sustentábel.

Obxectivos

 1. Repensar a idea de benestar sobre a base dos principios de sustentabilidade e de xustiza social
 2. Coñecer as causas e consecuencias do modelo vida actual a partir da análise dos nosos hábitos cotiáns de consumo, para comprender os seus efectos insustentábeis sobre a vida das persoas e do planeta.
 3. Coñecer e recoñecer formas de vida e consumo alternativos máis respectuosos coas persoas e o medio ambiente.
 4. Fomentar accións individuais e colectivas nos hábitos de vida cotiá respectando a estabilidade social e medioambiental.

Contidos

 1. Conceptos de benestar e desenvolvemento desde a perspectiva social e medioambiental
 2. Formas actuais de produción e acceso a catro elementos básicos para o benestar e a sustentabilidade: auga, enerxía, alimentos e riqueza
 3. Relación entre hábitos de consumo dos catro elementos e as súas consecuencias ambientais e sociais.
 4. Consumo responsábel: formas e alternativas (produción respectuosa con medio ambiente, salario xusto, equidade de xénero, non explotación infantil…)
 5. Propostas e iniciativas individuais e colectivas que promoven o benestar de forma sustentábel no ámbito doméstico, local e global.

Obxectivos

 1. Repensar os conceptos de crecemento e de desenvolvemento sobre a base dos principios de sustentabilidade ambiental e de xustiza social
 2. Entender as consecuencias sobre a sociedade e o medio ambiente a partir da análise crítica do modelo de produción, consumo e acceso a recursos básicos na actualidade.
 3. Coñecer e recoñecer hábitos e formas de vida e de consumo alternativos máis respectuosos coas persoas e co medio ambiente aos niveis micro e macro.
 4. Fomentar a xeración de alternativas e propostas de acción ao nivel individual e colectivo para unha mudanza nas nosas formas de vida que permitan un desenvolvemento sustentábel aos niveis social e medioambiental.

Contidos

 1. Análise do concepto de desenvolvemento e límites do crecemento económico desde as perspectivas social e medioambiental
 2. Aproximación ás lóxicas actuais de produción, distribución e consumo de catro elementos básicos para o benestar e a sustentabilidade: auga, enerxía, alimentos e riqueza
 3. Análise do efecto das dinámicas actuais de consumo desde a perspectiva da sustentabilidade.
 4. Exemplos e investigación sobre formas alternativas de vida, produción e consumo máis xustas e sustentábeis.
 5. Propostas e iniciativas individuais e colectivas que promoven o desenvolvemento de forma sustentábel no ámbito doméstico, local e global.


Olla o calendario deste ano!


CRÉDITOS

Coordinación do proxecto:
Clara I. de Madrid, Elisabet Santpere, Sandra M. Tremoleda

Autoría:
Edualter

Dinamización web:
Espais Telemàtics

Rede de Educadores e Educadoras para unha cidadanía global:
A comisión de Conectando mundos da Rede, asesora y ofrece acompañamento á elaboración desta proposta educativa: Alazne Cámara, Pablo Cuenca, Santiago García, Esther Gutiérrez, Teresa Hernández, Flor López, Jordi Riera e Arantza Zubizarreta.

Para saber máis da Rede de Educadores e Educadoras para unha cidadanía global: www.ciudadaniaglobal.org

Consorcio Conectando mundos:
A partir deste curso 2019-20, Conectando mundos desenvólvese no cadro do Consorcio Conectando mundos. Esta iniciativa, en que se inscribe a proposta educativa, encádrase nunha estratexia máis ampla de promoción da cidadanía global impulsada polas seguintes organizacións europeas: Oxfam Italia (Italia), AID Global (Portugal), Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), Espais Telemàtics (España) e Oxfam Intermón (España)


Patrocinadores

Esta proposta fai parte do proxecto "Desenvolvemento da Competencia Global a través do proxecto intercultural online Conectando Mundos" da convocatoria Erasmus +.

Erasmus+


Síguenos